Januártól az őstermelői igazolványokat érvényesíteni kell a gazdálkodóknak!

Mezőgazdasági őstermelői igazolvány érvényesítéséért, új őstermelői igazolvány kiállításáért, ebben az évben is úgynevezett kiállítói díjat kell fizetni.

  • új igazolvány kiadása esetén- beleértve az igazolvány cseréjét, pótlását is a fizetendő díj : 1.000,-Ft
  • értékesítési betétlap kiadásáért fizetendő díj : 1.000,- Ft

A gazdaság adataira vonatkozó adatok módosításának bejelentése díjmentes.
A díjat az őstermelői igazolvány, illetve az értékesítési betétlap kiállítását igénylő természetes személynek az igazolvány kiállítását megelőzően kell megfizetnie. A díj befizetését a fizetési számlára történő készpénzbefizetést igazoló szelvényrészével vagy a számlájának megterhelését tartalmazó napi kivonattal az igazolvány, illetve értékesítési betétlap kiadásakor kell igazolni. A díj befizetéséről szóló hitelt érdemlő igazolást az igénylő adatnyilvántartó lapjához kell csatolni.
A befizetett összegről a falugazdász az igazolvány, illetve értékesítési betétlap kiadásával egyidejűleg számviteli bizonylatot állít ki. A számviteli bizonylaton a teljesítés időpontja azonos az igazolvány, illetve értékesítési betétlap kiadásának időpontjával.
Összegezve: Az új dokumentum kiadásakor – beleértve az igazolványcserét valamint a pótlást – kétezer forintot kérnek a termelőktől. A már meglévő őstermelői igazolvány meghosszabbításáért, vagyis az igazolvány 2011.évi érvényesítéséért (mely új betétlap kiadása) azért mindössze egyezer forintot kell fizetni.

Őstermelői igazolványok megújítása
Az őstermelői igazolványokat 2011. március 20-ig érdemes megújítani, hisz az így megújított igazolványok így a teljes naptári évre 2011. január 1-től érvényesek.
A megújításhoz szükséges, az őstermelői igazolvány, a 2011-évi Adatnyilvántartó lap kitöltése, (mely beszerezhető a falugazdászoktól, és az agrárkamarai tanácsadóktól). Szükséges az Apeh-től igényelt adószámot igazoló nyomtatvány is a pontos adószám , és a teáor szám ellenőrzése, pontosítása érdekében.
- Molnár Erzsébet -
Agrárkamarai tanácsadó