Hírdetmény

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata részérõl tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az érvényben lévõ településrendezési terv módosításához szükséges dokumentációt elkészítette a Kiszelovics és Társa Településrendezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság. A tervmódosításnak az illetékes államigazgatási-, társadalmi szervekkel és a környezõ településekkel való egyeztetése már megtörtént. Az anyag jelenleg az Arató András vezette Észak-alföldi Állami Fõépítész Irodán van, szakmai véleményezés céljára.Értesítem Önöket, hogy a tervdokumentációt a hirdetmény kifüggesztésétõl számított 30 napig tekinthetik meg a Polgármesteri Hivatal 5. sz. irodájában - ügyfélfogadási idõben. A tervel kapcsolatban, írásban, vagy szóban észrevételt, javaslatot, vagy kifogást tehetnek. Fegyvernek, 2007. október 15. Huber Ferenc s.k. Polgármester