Búcsúvásár

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala részérõl tájékoztatásul közöljük, hogy a "Vendel napi" búcsúvásár 2007. október 21-én vasárnap kerül megrendezésre.Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselõtestülete a 21/1998./X.2./ számú Önkormányzati rendelet 7.§./3/bek. és a 8.§./2/bek. a helyi iparûzési adóról, az alábbiakat tartalmazza:

7.§./3/ "Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít."8.§./2/ "Az ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén a napi adóátalány összege minden megkezdett napra: 800.- Ft.
A fentiek miatt tehát a közterület foglalás - amelynek mértéke 300 Ft/m2/nap – mellett 800 Ft ideiglenes iparûzési adó átalány megfizetése kötelezõ az árusok számára.Az elõre történõ helyfoglalás 2007.október 19-én pénteken 8-15 óráig lehetséges személyesen a búcsúvásár helyszínén, vagy az érkezés sorrendjében szombat 16 órától. A pénteki helyfoglalás esetén a közterület foglalást 2 napra kell megfizetni.Az elõre történõ helyfoglalással vagy a búcsúval kapcsolatos bármely kérdésben, bõvebb felvilágosítás az alábbi telefonszámon kérhetõ: 56/556-018