Alakuló ülés

{nomultithumb}
Az új képviselő-testület alakuló ülésének, - már hagyományosan - az Étterem adott otthont. Az alakuló ülés megtartását, eseményeit részben jogszabályok, részben a hagyományok határozzák meg. Az ülés első részét a testület legidősebb tagja, az ún. korelnök vezette, aki ebben az esetben Ficsór Dénes János volt. Az alakuló ülésen, a megválasztott Tatár László polgármester Úr mellett, az önkormányzati-képviselők és az egyes bizottsági tagok is letették esküjüket. A meghívott vendégek előtt Dr. Tatár Gábor a Helyi Választási Bizottság elnöke adta át a megbízóleveleket. Az ülésen titkos szavazás keretében régi-új alpolgármestert választottak. A következő négy évben is Ficsór Dénes János látja el az alpolgármesteri teendőket.

A képviselő-testület meghatározta a polgármester, illetve az alpolgármester illetményét, döntött a Kisújszállás Város Önkormányzat Tűzoltó Köztestületbe delegált személyéről (az előző évekhez hasonlóan továbbra is az épp hivatalban lévő polgármester látja el ezt a tisztséget), elfogadták a Hulladéklerakó üzemeltetési szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás 1. sz. módosítását és a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. Módosította a szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996.(IV.5.) sz. rendeletet.
Törvényi előírás az új képviselőtestület számára, hogy a megalakulásától számított 6 hónapon belül a Szervezeti és Működési Szabályzatot felülvizsgálja. A jelenleg érvényes szabályzatot az előző testület a 16/1995.(VI.22.) sz. rendelettel hagyta jóvá, melyet az 55/2004.(XII.23.) sz. rendelettel egységes szerkezetben adott ki.
 

A bizottságok tagjai:

Pénzügyi Bizottság

Elnök: Bognár Zoltán Fegyvernek, Hársfa út 7/d (képviselő)
Tagjai: Burján Attila János Fegyvernek, Hunyadi út 11/b (képviselő)
Papp Róbert Tamás Fegyvernek, Hársfa út 1/a (képviselő)
Gácsi Jánosné Fegyvernek, Ady E. út 28/a
Vízkeleti Lászlóné Fegyvernek, Bajcsy Zs. út 20/b

Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Elnök: Szatlóczki Edit Fegyvernek, Dózsa Gy. út 76. (képviselő)
Tagjai: Herman József Fegyvernek, Háy M. út 67. (képviselő)
Dr. Kiss Györgyné Fegyvernek, Hársfa út 1. (képviselő)
Nagy József Fegyvernek, Felszabadulás út 141. (képviselő)
Bognár Ildikó Fegyvernek, Móricz Zs. út 5.
Gábli Simonné Csík Ágnes Fegyvernek, Szivárvány u. 14.
Ollé János Gábor Fegyvernek, József A. u. 1/b

Ugyanezen a napon megalakult a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat is. Beiktatásukra a Polgármesteri Hivatal épületében került sor.