Felhívás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat a területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő, felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat megkezdeni kívánó/folytató hallgatók számára ösztöndíjat nyújt a költségvetési rendeletben biztosított keretösszeg erejéig és a pályázati kiírásban foglaltak figyelembevételével.

 

A pályázat kiírására 2010. október 1. napján kerül sor.
A pályázat benyújtásának határideje 2010. október 29.

A pályázat benyújtásának feltételeiről bővebb felvilágosítást kaphatnak a Polgármesteri Hivatal 6-os számú irodájában és a pályázathoz szükséges nyomtatványok is itt igényelhetők.