Távvezeték átépítése

Tárgy: Karcag-Kisújszállás I. 22 Kv-os távvezeték átépítése a 106 sz. és 2515 sz. oszlopkapcsolók között
Tájékoztatjuk a tárgyban megnevezett vezeték hatásterületén lévő ingatlanok tulajdonosait, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használóit, hogy az E.on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen Kossuth u. 41.) kérelmére a targyban megnevezett közcélú vezeték építése ügyében VE-3833(5853)/10 sz határozat született.

 
A 22 kV-os légvezeték építés és bontás azonos nyomvonalon történik, hatásterülete a következő hrsz-ú Fegyvernek területén lévő ingatlanokat érinti:

  • 0133
  • 0136
  • 0130/1
  • 0130/3

Tákékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy a határozat hivatalomnál MKEH (Magyar Kereskedelemi Engedélyezési Hivatal) az ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető az ügyfélfogadási idő alatt, hétköznapokon: 8-10 óráig.
 
A határozat ellen a határozat közlésétől számított 10 munkanapon belül a hivatalomnál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni , melyet a Magyar Kereskedelemi Engedélyezési Hivatalnak ( 1124 Budapest, Némethvölgyi út 37-39) kell címezni. Az ügyfél a fellebbezési díjat a 129/2005. (XII.29.) GKM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára előre köteles megfizetni, ennek elmulasztása esetén a Hivatal az eljárást megszünteti. A fellebbezési díj első fokú eljárásra megállapított  díj 50%-a (190.850.- Ft, azaz százkilencvenezer-nyolcszázötven Ft), melynek befizetését a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg igazolni kell.
 
Cserpák János területi igazgató megbízásából: Uriné Kerékgyértó Anikó főtanácsos