Befejeződött a településközpont rehabilitációjának I. szakasza

{nomultithumb} Fegyvernek Nagyközség első Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázata 2010. május 31 –én célba ért. A 48.240.491 Ft Európai Uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés eredményeképpen megújítottuk a település központját.

„A lokális fejlesztés céljaként fogalmaztuk meg a helyi épített örökség megóvását, a környezet rendezését, rekreációs célú felújítást, a gazdasági-, köz- és egyéb szolgáltatások infrastruktúrájának megújítását, egy biztonságos település kialakítását.”
A beruházás befejezésével, a történelmi településközpont rehabilitációjának I. szakaszának befejezésével a funkciógazdag, modern településközpont létrehozásával e célt elértük.
A társadalmi élet színtereként színvonalas helyszíne lett közösségünknek, ünnepségeinknek, mindennapjainknak.

A rekreációs célú megújítás keretében a településközpont keleti ( páratlan ) oldalán, 1600 m-es szakaszon kicseréltük a teljes járdaburkolatot, felújítottuk az emlékművek környezetét, kialakítottunk pihenő és parkoló övezeteket, padokat és szemét kosarakat telepítettünk, zöldfelületeket és fasorokat alakítottunk ki.

A fejlesztés egy kezdeti lépése az élhető és kulturált lakókörnyezet kialakításának, a település történelméhez méltó területek, közösségi színterek létrehozásának, a városiasodásnak. Példamutató értékű közösségünk számára, igényes utcaképek, udvarok kialakítására ösztönözheti a településünkön lakókat.

A projekt méltó zárásaként 2010. június 10 –én 10:00 órai kezdettel ünnepélyes átadó ünnepség keretében zárjuk le az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztést.

Bővebb információ:
Név: Nardai Dániel
Telefon: 06-56/556-010
E-mail: management@fegyvernek.hu