Vadkár elkerülése, mérséklése

Az 1996. évi LV. vadászati törvény értelmében mind a jogosult, mind a földtulajdonos részére ír elő kötelezettségeket a vadkár elkerülése, mérséklése érdekében.
A jogosult a károk megelőzése érdekében köteles:
- amennyiben a vad életmódja ezt indokolja, annak elriasztásáról gondoskodni;
- a károkozás közvetlen veszélye esetén az érintett föld használóját értesíteni;
- a vadászati jog gyakorlását úgy megszervezni, hogy az a föld használatával összefüggő gazdasági tevékenységgel összhangban legyen:.
- szükség esetén vadkárelhárító vadászatokat tartani.
A jogosult a föld tulajdonosának, illetőleg használójának hozzájárulásával vadkárelhárító berendezéseket állíthat fel.

A föld használója a vadkárok, valamint a vadban okozott károk megelőzése érdekében:
- köteles a vadkár elhárításában, illetőleg csökkentésében közreműködni;
- köteles a károsodás vagy a károkozás közvetlen veszélye esetén a vadászatra jogosultat értesíteni;
- köteles a vadállomány kíméletéről megfelelő eljárások alkalmazásával gondoskodni;
- jogosult a vadállomány túlszaporodása miatt a vadászati hatóságnál állományszabályozó vadászat elrendelését kezdeményezni.

Amennyiben a föld használója a vadászati törvény szerinti, rendes gazdálkodás körébe tartozó közreműködési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy alapos ok nélkül nem járul hozzá ahhoz, hogy a jogosult a vadkárok elhárításához szükséges létesítményeket, berendezéseket felállítsa, az ebből eredő vadkárt a föld használójának a terhére kell figyelembe venni.

Vadkárral kapcsolatos bejelentését az alábbi telefonszámon teheti meg: Domány János vadászmester 06-20/3889943