Tájékoztató A 2010. évi Általános Mezőgazdasági Összeírásról

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a 2010. évi XXIV. törvény alapján 2010. június 1. és június 21. között az ország valamennyi településén általános mezőgazdasági összeírást (ÁMÖ) hajt végre.

A 2010. júniusában folyó felvétel a magyar agrárstatisztika történetének hetedik teljes körű összeírása. Hasonló összeírások Magyarországon 1895-ben, 1935-ben, 1972-ben, 1981-ben, 1991-ben és 2000-ben voltak. Az adatfelvétel szükségességét az támasztja alá, hogy a  legutóbbi teljes körű összeírás óta folytatódott a magyar mezőgazdaság 1990-es években megindult átalakulása, de emellett újabb kihívás elé állította az agráriumot az is, hogy 2004-ben Magyarország az Európai Unió tagja lett. Az összeírás feladata, hogy átfogó képet adjon a döntéshozóknak és a gazdálkodóknak egyaránt az átalakulás folyamatáról, a mezőgazdaság jelenlegi szerkezetéről és az ágazat szereplőinek helyzetéről.

Az ÁMÖ kiterjed a földhasználat, a növénytermesztés, az állatállomány részletes feltérképezése mellett a mezőgazdaságban foglalkoztatottak összeírására, mezőgazdasági szolgáltatások nyújtására és igénybevételére, valamint a mezőgazdasági termelési módszerek – talajművelési, öntözési, trágyázási stb. eljárások – számbavételére is. Újdonság, hogy a gazdaságokat nem a gazdálkodó székhelyével (lakhelyével), hanem a legfontosabbnak ítélt mezőgazdasági tevékenység (pl.: valamely növénytermesztési ágazat, állattartó telep, stb.) földrajzi helyével azonosítjuk. A földrajzi hely meghatározásához a helyrajzi számot, vagy a területalapú támogatások esetében meghatározott MEPAR-azonosítót használjuk fel. A kérdések megfogalmazásakor nagy gondot fordítottunk arra, hogy azok világosak, mindenki számára egyértelműen és könnyen megválaszolhatóak legyenek.

A termelőket, egyéni gazdaságokat szakszerűen felkészített összeírók keresik fel és személyes beszélgetés során töltik ki a kérdőíveket, míg a gazdálkodó szervezetek maguk töltik ki, s postán küldik vissza a KSH-nak. Mivel az összeírást törvény írja elő, a kérdésekre a válaszadás kötelező! Az adatgyűjtést elrendelő uniós és hazai jogszabályok értelmében Magyarországon adatot kell szolgáltatni az olyan mezőgazdasági tevékenységet folytató háztartásoknak és társas vállalkozásoknak (természetes és jogi személyeknek), akik az összeírás eszmei időpontjában (2010. június 1-jén):

  • mezőgazdasági hasznosítás alatt álló termőterületet használnak, vagy
  • mezőgazdasági haszonállatot tartanak, vagy
  • intenzív kertészeti termelést, illetve gombatermesztést folytatnak, vagy
  • mezőgazdasági szolgáltatást végeznek.

A KSH érintett munkatársain kívül mintegy 13 ezer összeíró, továbbá 3 ezer felülvizsgáló és területfelelős vesz részt az összeírás végrehajtásában. A résztvevők személyre szóló igazolványt  kapnak. Szükség esetén az  igazolvány sorszáma  alapján, a KSH területileg illetékes szervezeti egységeinél  ellenőrizhetik annak jogszerű használatát. Az összeírásban részt vevőknek, amennyiben az adatszolgáltató kéri, személyazonosító okmánnyal is igazolnia kell  magát. Az összeírás időszakában a KSH munkatársai az ingyenesen hívható 06-80-200-224-es telefon-számon érhetők el, s készségesen válaszolnak az összeírással kapcsolatban felmerülő kérdésekre.

A KSH kéri a települések jegyzőit, hogy szükség esetén – például az összeírásban résztvevők toborzásakor településükre vonatkozó helyi információ szolgáltatásával, az összeírók képzéséhez szükséges helyiség biztosításával, stb. – segítsék a statisztikusokat az országosan is kiemelt fontosságú feladat eredményes végrehajtásában.

-Központi Statisztikai Hivatal-