Álláshirdetés: iskolai védőnő

Orvosi Rendelő - Fegyvernek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Orvosi Rendelő - Fegyvernek védőnői szolgálat iskolai védőnő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 128/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Iskolai védőnői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok alapján.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnői szakképesítés, felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
 • diploma, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stefán András nyújt, a 06/20/388-9923. -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orvosi Rendelő - Fegyvernek címére történő megküldésével (5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 128/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 56, valamint a munkakör megnevezését: iskolai védőnő.
 • Elektronikus úton Stefán András részére a orvosirendelo@fegyvernek.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Fegyvernek honlapján való közzététel - 2010. március 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • Szolgálati lakás megoldása lehetséges a tulajdonos önkormányzattal kötött megállapodás alapján.