2010. március 25-i ülés

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. március 25-i  (csütörtök) 15 órai ülése

Helye: községháza házasságkötő terme
Napirendek előtt: interpelláció
Napirendi javaslat:   
               

 1. Polgármester tájékoztatója
 2. Beszámoló a község közrendjének-közbiztonságának helyzetéről, közmeghallgatás keretében
 3. Költségvetési tervkoncepció módosítása
 4. Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosítása
 5. Az önkormányzat 2010 évi költségvetésének módosítása
 6. Tájékoztató a 2009. évi ellenőrzésekről
 7. Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
 8. Iparűzési adóról, valamint a kommunális adóról szóló rendelet módosítása
 9. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde SZMSZ módosítása
 10. Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény, a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának, valamint a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének módosítása
 11. Fegyvernek, Felszabadulás u. 147. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.
 12. A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról

Valamennyi napirendhez meghívott:

 • Képviselőtestület tagjai
 • Buzás Istvánné jegyző
 • Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő

2. napirendhez meghívott:

 • Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője
 • Fegyverneki Rendőrőrs vezetője

2, 3, 4, 5. és 6. napirendhez meghívott:

 • Intézmények vezetői

Az előterjesztések letöltése egyben, zip formátumban.