Álláshirdetés: körzeti védőnő

Orvosi Rendelő - Fegyvernek a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Orvosi Rendelő - Fegyvernek védőnői szolgálat körzeti védőnő munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                 
     
Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 128/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Védőnői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok alapján.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       
Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnői szakképesítés,
 • ECDL
 • erkölcsi bizonyítvány, felsőfokú szakirányú szakképesítést igazoló okiratok, működési nyilvántartásba vételről szóló okmány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 10.

 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stefán András nyújt, a 06/20/388-9923. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orvosi Rendelő - Fegyvernek címére történő megküldésével (5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 128/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 116/2010., valamint a munkakör megnevezését: körzeti védőnő.
 • Elektronikus úton Stefán András részére a orvosirendelo@fegyvernek.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 11.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Fegyvernek honlapján való közzététel - 2010. október 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • Szolgálati lakás igény szerint biztosított.