Folytatódik a Településközpont megújítása!

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának „Fegyvernek Nagyközség történelmi településközpontjának rehabilitációja II. ütem című” ÉAOP-5.1.1/E-09 számú pályázatát az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek találta.

A beruházás keretében megszépül Fegyvernek település  (Katolikus templom és Református templom közötti terület) történelmi településközpontjának nyugati oldala is (Teljes felújítandó terület: 2.852 m2; Felújítandó zöldterület: 1.471 m2) A természeti és kulturális örökség értékek felújításával, az országos és helyi védettség alatt álló Római katolikus, és Református templom, valamint a Katolikus plébánia előtti terület rendezésével, pihenőövezetek kialakításával folytatódik a település megújítása. Az Ipartestület épületének homlokzat felújítása és környezetrendezése, valamint az épületek környezetében lévő, kapcsolódó járdaburkolat kialakítása, 5 férőhelyes parkoló építése és a teljes terület zöldfelületének (16 fa, 13 pad, 4 hulladékgyűjtő, 24 kerékpártároló) megújítása történik meg.
A fejlesztés célja olyan megóvandó, rekreációs terület kialakítása, amelyben együttesen vannak jelen a természeti értékek, a kulturális örökségek különböző rétegei, valamint a modern gazdasági funkciók.
A beruházás tervezett összköltsége 50.301.961 Ft, a megítélt támogatás 44.830.761 Ft.
Tervezett kezdési időpont (közbeszerzési eljárás megindítása): 2010. 04. 01.
-Nardai Dániel-
-Település menedzser-

Melléklet:

Helyszínrajz