Pályázati kiírás: Kistérségi Iroda irodavezetői állásra

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kistérségi Iroda irodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: Az irodavezetői kinevezés 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126. 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A társulás céljaival összhangban folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket és a pályázatok elkészítéséről gondoskodik, az elnök útján a tanács elé terjeszti a társulás működésével kapcsolatos határozati javaslatokat, gondoskodik a társulás ülésének előkészítéséről, jegyzőkönyv elkészítéséről, elvégzi a társulás működésével kapcsolatos egyéb operatív, szervezési feladatokat, a tag önkormányzatok közreműködésével megfogalmazza azokat a feladatokat, amelyek a társulás céljainak megvalósítását szolgálják, gyakorolja a munkáltatói jogokat a Munkaszervezet tagjai tekintetében, az elnök meghatalmazásával rendezvényeken, konferenciákon képviseli a Társulást.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

  • Egyetemi végzettség,
  • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Közigazgatási, területfejlesztési, vezetői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • "B" kategóriás vezetői engedély, a helyi viszonyok ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító oklevelek másolata, munkaszervezet vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2010. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 16.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás címére, Dr. Juhász Enikő elnöknek címezve kell benyújtani (5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2010, , valamint a munkakör megnevezését: irodavezető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. február 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
A társulásban résztvevő önkormányzatok székhelyén - 2010. február 1.
ráírni „ Kistérségi Iroda vezetői állás pályázat”.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010.02.01.