Felhívás

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata felhívja Fegyvernek lakosságának és a helyi szervezeteknek a  figyelmét arra, hogy a Fegyvernek 079/4, 079/7-12, 082/10-11, 082/13 és 083 helyrajzi számú földterületeken módosítja a Településrendezési Tervét. A rendezés alá vont terület lehatárolása, a rendezés célja és várható hatása 2009. december 22. és 2010. január 22. között a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és Fegyvernek Nagyközség honlapján megtekinthető.
Ez idő alatt az érintettek: a lakosság és a helyi szervezetek az 1997. évi LXXVIII. tv. 9.§ (2) bek. a) pontja szerint a módosítással kapcsolatos véleményüket írásban a város polgármesterének címezve a főépítészhez nyújthatják be.