Rendőrségi hír

Természeti javaink védelme közös feladatunk

Ezen vezérgondolat fűzte össze azt az együttműködési megállapodást, mely a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és a Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. között 2009. november 30-án köttetett.
Sajnos a statisztikai adatok szerint másfélszeresére növekedett az erdőtulajdont károsító jogsértések által okozott kár mértéke az elmúlt évhez képest megyénkben.
Ezen cselekmények megelőzése, felderítése, valamint a rendőri és erdészeti szervek munkájának hatékonyabbá tétele tette szükségessé ezen megállapodás elkészítését. Alapja a kölcsönösség, a pontos kapcsolattartás, az egymás segítésére való törekvés.

Az Erdőtörvény az erdészeti szakszemélyzetet és az erdővédelmi szolgálat tagját kényszerítő eszközök viselésére és használatára jogosítja fel, mely mindenképp indokolttá teszi a szoros együttműködést, közös szolgálatok, oktatások szervezését.
Az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően a kiránduló helyek, idegenforgalmilag frekventált területek közrendjére, közbiztonságára is kiemelt figyelmet fordítanak.
A NEFAG Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok megye területén mintegy 9.000 hektáron gazdálkodik, melynek túlnyomó többsége erdőterület. A fűtési szezon közeledtével az illegális fakitermeléssel, falopással kapcsolatos jogsértések száma megszaporodik.
Számtalan házaló jelenik meg a mit sem sejtő áldozataiknál, akiknek jó áron kínálnak tüzelőt. A jóhiszemű emberek könnyen ráállnak az üzletre, melynek talán nem is tudják, hogy nem sokáig örülhetnek. Amennyiben kiderül, hogy a vásárolt portéka bűncselekményből származik, azt a rendőrség lefoglalja.
A rendőrség bűnmegelőző munkája során kiemelt figyelmet szentel a természeti javainkat károsító cselekmények visszaszorítására, megelőzésére, ezért  a megállapodás értelmében közös ellenőrzéseket szerveznek, ellenőrzik a faanyagot szállító járműveket és azok útvonalát,  a szállítmány származási bizonylatait. 
 

- Szabó Zita r. százados -
sajtószóvivő