Pályázat iskolai védőnő munkakör betöltésére

Orvosi Rendelő - Fegyvernek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet iskolai védőnő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 128/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iskolai védőnői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok alapján.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

  • Főiskola, védőnői szakképesítés
  • Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP
  • diploma, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • diploma, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stefán András nyújt, a 06-20-3889923-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak az Orvosi Rendelő - Fegyvernek címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 125/a). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 48-1/2009., valamint a munkakör megnevezését: iskolai védőnő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. december 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Szolgálati lakás megoldása lehetséges a tulajdonos önkormányzattal kötött megállapodás szerint.