ÚJDONSÁG az APEH telefonos ügyintéző rendszere

Az Adó-és Pénzügyi ellenőrzési Hivatal Igazgatóságainál a már több éve működő általános telefonos tájékoztató rendszer (Call Center) mellett a napokban új telefonos szolgáltatás került bevezetésre egyes konkrét ügyek telefonos intézésére. Ennek részleteiről tájékoztatott Gáll Eszter, az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának Adó-és Illetékügyi Szakigazgatója:

Az új telefonos ügyintézési lehetőség (az Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Contact Center, vagy röviden ÜCC) igénybevételével az adótitok sérelme nélkül, telefonon is bonyolódhat egyes, jogszabályban meghatározott egyedi ügyekben a tájékoztatás-, ügyintézés.Ez az új szolgáltatáshoz kényelmes, előzetesen csupán egy ügyfél-azonosító szám szükséges az ügyfél, vagy képviselője részére, melyet az 09UK30-as jelű nyomtatványon lehet igényelni. E kérelem elektronikusan és papíralapon is benyújtható. A nyomtatványon jelölni lehet, hogy e-mailben vagy SMS-ben kér tájékoztatást a beszélgetés ügyiratszámáról adózó.Az ügyfél, vagy képviselője értesítést kap erről az azonosító számról és annak alkalmazhatósági időtartamáról.Az egyéni azonosító szám elvesztését, megsemmisülését, jogosulatlan személy általi megszerzését haladéktalanul be kell jelenteni papíralapon, elektronikusan vagy telefonon keresztül az adóhatósághoz. Az azonosító szám iránti kérelem ingyenes, kiadásának ügyintézési határideje 30 nap.A kérelemmel egyidejűleg az adózó tudomásul veszi az egyes adóügyei telefonon történő intézésekor a telefonbeszélgetés rögzítését és a rögzített hanganyag megőrzését. A telefonhívás a Régiós Igazgatóságon belül az adózó illetékességének megfelelő megyéhez érkezik be. A beszélgetés visszahallgatható 30 napon belül, a munkaidőn kívüli órákbanA telefonos ügyfélszolgálat száma: 06-40-20-21-22, mely hétfőtől csütörtökig 08.30 és 16.00 óra pénteken 08.30-13.30 között igénybe vehető.Érdemes megemlíteni a jogszabály által meghatározottak szerint a telefonon előterjesztett kérelem alapján intézhető egyes adóügyek körét :

  • adózói folyószámlával, folyószámla kivonattal kapcsolatos egyedi tájékoztatás, ehhez kapcsolódó adónemek közötti átvezetés,
  • az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó regisztrációval, állandó meghatalmazással kapcsolatos egyedi felvilágosítás, tájékoztatás,
  • egyedi bevallási adatokkal kapcsolatos tájékoztatás, hibás bevallással kapcsolatos egyedi tájékoztatás, és papír alapú  bevallás esetén adózói személyes közreműködést nem igénylő javítás,
  • adózói törzsadatokkal kapcsolatos tájékoztatás, egyedi bejelentésekkel, változás-bejelentéssel kapcsolatos ügyintézés,
  • elektronikus bevallások esetében tájékoztatást lehet kérni a hibáról, de csak a hibajavító bevallás benyújtásával korrigálható,
  • ellenőrzés kapcsán meg lehet győződni az ellenőrzést végző személy azonosságáról, a megbízás érvényességéről, a megbízólevél érvényességéről, az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról, és
  • tájékoztatást lehet kérni a Közösségi adószámok érvényességéről is.

Régiónkban ezidáig több, mint háromszázan igényelték már az ÜCC alkalmazásához szükséges azonosító számot - hangzott el a Szakigazgatótól.