Felhívás

FELHÍVÁS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELÉGEDETTSÉGMÉRÉSRŐLAz Állami Számvevőszék 2008. évi ellenőrzési terve alapján megkezdte a települési szilárd hulladékgazdálkodásra a Kohéziós Alapból és hazai forrásból nyújtott támogatások hasznosulásának ellenőrzését.Az ellenőrzési program részeként - az ellenőrzésben résztvevő települési önkormányzatok, valamint egy-egy komplex regionális hulladéklerakóhoz csatlakozó települések lakosságának bevonásával - az Állami Számvevőszék internetes lakossági elégedettségmérést indított a települési hulladékkezelési közszolgáltatáshoz kapcsolódóan. A vélemény-nyilvánítás önkéntes és név nélküli. Az internetes kérdőív hozzáférési címe:www.asz.hu/ASZ/hulladek.nsfAz Uniós, valamint a hazai forrásokból a szilárd hulladékgazdálkodásra fordított támogatások eredményességének, valamint a támogatásokkal elérni kívánt célok és hatások megítéléséhez szükséges, hogy a lakosság minél nagyobb számban adjon véleményt a feladatellátásról. A sikeres és hatékony felmérés érdekében kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ÁSZ felmérésében szíveskedjen részt venni.Buzás IstvánnéKörjegyzői feladatokat ellátó jegyző