Megyei közút- és vasúthálózat fejlesztése és korszerűsítése

A J-N-Sz Megyei Közgyűlés 128/2008. (IX. 26.) számú határozatával elfogadta a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól szóló tájékoztatót. A tájékoztató anyaga a következő hivatkozásra kattintva letölthető:Összeállítás a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairólAlábbiakban közöljük a J-N-Sz Megyei Közgyűlés 128/2008 (IX.26.) számú határozatát:1) A Megyei Közgyűlés megköszöni a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-nek és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak a tájékoztató elkészítését.2) A Megyei Közgyűlés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt által készített, a megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól, valamint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által készített, a megyét érintő közlekedésfejlesztési projektekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.3) A Megyei Közgyűlés a megye elérhetőségének javítása érdekében indokoltnak tartja:a) az M4-es gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek közötti szakasza előkészítő munkáinak olyan ütemezését, hogy az építési engedélyezés 2010. december 31-éig befejeződjön és így 2010 után legyen lehetőség a beruházás megkezdésére még az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében,b) az M4-es gyorsforgalmi út Fegyvernek-Püspökladány között alapvetően új nyomvonalon kerüljön megépítésre, mivel a meglévő nyomvonal bővítése nem biztosít távlati alternatívát a növekvő forgalom elvezetésére,c) a 4. számú főút Fegyverneket és Kenderest elkerülő szakaszai mielőbbi megépítését a településeket érintő átmenő forgalom csökkentése miatt, ezért a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 101.§ (1) bekezdése b.) pontja alapján ez ügyben felterjesztéssel él a Kormány felé,d) a Közlekedési Operatív Program részeként a 31. és 32. számú főutak Jászberényt elkerülő szakasza III. üteme megépítésének megkezdését a II. ütem átadását követően, és ezzel párhuzamosan a 32. számú főút teljes szakaszának 11,5 tonnás teherbírásra történő megerősítését,e) a 31. számú főút jászberényi belterületi szakaszának felújítását,f) a 100-as és 120-as számú vasúti fővonalak átépítése úgy valósuljon meg, hogy a megye meglévő állami és önkormányzati tulajdonú közúthálózatát a lehető legkisebb károsodás érje a kivitelezés során, és az okozott károk helyreállításának költsége legyen része a beruházásnak.4) A Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét az előző pontban foglaltak megvalósításaérdekében a szükséges kezdeményezések megtételére. Határidő: 2008. október 31., illetve folyamatosFelelős: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke