Hirdetmény

Hirdetmény a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség döntéséről. Ügy száma, tárgya: 1115/2008. Szajol-Püspökladány vasútvonali rekonstrukció környezeti hatásvizsgálata Tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése: A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. ( Budapest, Váci út 45.) a Szajol - Püspökladány vasútvonal rekonstrukciója megvalósítását tervezi a haladási sebesség növelése céljából az üzembiztonság fokozása mellett. A vasútvonal rekonstrukciója mintegy 70 km szakaszon történik majd meg. A rekonstrukciós munkálatok során a terület felszíni és felszín közeli át-alakítása, pályaépítés, műtárgyak átépítése, javítása esetleges cseréje történik, valamint a szi-getelés és vízelvezetés megoldása történik. Döntés:A Szajol - Püspökladány vasútvonali rekonstrukció kivitelezéséhez 1115-55/2008. számon adott környezetvédelmi engedélyt a Felügyelőség 1115-75/2008. számon az előírások bőví-tése miatt módosítja. Az ügyben hozott döntés módosítása a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvé-delmi és Vízügyi Felügyelőségnél megtekinthető az ügyben eljáró ügyintézőnél. Az ügyben eljáró ügyintéző: Nagyné Lukovszky Erika (11.11 iroda; tel.:56/523-406) A döntés ellen a kifüggesztés napjától számított 30 napon belül az Országos Környezetvé-delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de 2 példányban a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Hatósági és Fel-ügyeleti Osztályához benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés díjköteles. A jog-orvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének 50 %-a [azaz 675 000,-Ft], amit a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10045002-01711930-00000000 számú számlájára kell teljesíteni. A befizetést igazoló bizonylatot (vagy annak másolatát) a fellebbezéshez kell csatolni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a Felügyelőségnél nincs mód.