Pályázati kiírás - könyvtáros közalkalmazotti jogviszonyra

A fegyverneki Mûvelõdési Ház és Könyvtár (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 184.) pályázatot hirdet könyvtáros közalkalmazotti jogviszonyra.A betöltendõ álláshelyrõl:

 • Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidõs 8 hét/320 órás.
 • A munkakör: könyvtáros. A munka minden könyvtári szakterületet magában foglal.
 • A szervezeti egysége: Könyvtár
 • A munkavégzés helye:

-   Fegyvernek, Felszabadulás u. 146,
-   Községi rendezvények esetén a rendezvények helyszíne

 • Próbaidõ: 3 hónap.
 • Juttatások a KJT szerint.
 • A munkáltatói jogkör gyakorlója: Tûhegyi Julianna igazgató.
 • A pályázat elbírálása az igazgató hatásköre, határideje: 2008. április 15.
 • A munkakör legkorábban 2008. április 21-tõl tölthetõ be.

Pályázati feltételek:

 • Végzettség

-    egyetemi szintû szakirányú szakképzettség, vagy
egyetemi szintû végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges
szakképesítés; vagy

-    fõiskolai szintû szakirányú szakképzettség és a
munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakképzésben szerzett
felsõfokú szintû szakképesítés, vagy fõiskolai szintû végzettség és a
munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett felsõfokú
szakképesítés, vagy az alapképzéshez kapcsolódó szakirányú
továbbképzésben szerzett felsõfokú szakképesítés; vagy

-    fõiskolai szintû szakirányú szakképzettség, vagy
fõiskolai szintû végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges
szakképzésben szerzett középszintû szakképesítés.

 • A pályázat benyújtásának határideje: március 21.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok:

-    iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló diploma másolata,
-    szakmai önéletrajz,
-    erkölcsi bizonyítvány.

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló munkavégzési képesség
 • Pontos, precíz munka.
 • Számítógépes felhasználói ismeretek

A pályázatot az intézmény igazgatójához kell eljuttatni az intézmény székhelyére (Fegyvernek, Felszabadulás út 184).
Érdeklõdni az 56/481-028-as telefonszámon és a muvhaz@fegyvernek.hu címen lehet.

-Tûhegyi Julianna-