Osztatlan közös tulajdon megszüntetése megelõlegezéssel

A termõföld-tulajdonjog rendezésének - a kárpótlási eljárás mellett - a legfontosabb szegmense a termelõszövetkezetek által használt, részarány-földtulajdononként nyilvántartott termõföldek nevesítése, illetve kiadása. Az ezzel kapcsolatos eljárás szabályait a többször módosított földrendezõ és földkiadó bizottságokról szóló törvény tartalmazza. A módosítások érintették az osztatlan közös tulajdonba adott földrészletek megosztásának eljárási, illetve költségvetési szabályait. Korábban a részarány-földtulajdonosokat terhelõ megosztási költségekhez
az állam meghatározott mértékû támogatást (visszatérítést) adott, majd
a 2001. évi CXVIII. törvénnyel a teljes költséget magára vállalta.
Az eljárás végrehajtása a 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet alapján
2005. év elsõ felében megkezdõdött és a költségvetésben biztosított
fedezet függvényében jelenleg is tart. A jogszabály meghatározza a
földrészletek megosztásának sorrendjét is. a települések sorrendjérõl,
és a megosztások várható idejérõl az illetékes körzeti földhivatalok
adnak tájékoztatást.
Azon kérelmezõknek, akik szeretnék mielõbb önálló ingatlanként mûvelni
földjüket, lehetõségük van kérni a megosztást, amennyiben vállalják a
megosztás költségeinek megelõlegezését.
Errõl írásbeli nyilatkozatot nyújthatnak be az illetékes körzeti
földhivatalhoz. A körzeti földhivatal megállapítja a megosztás
költségét és az összeg befizetése után megkezdi az eljárás
lefolytatását. Erre a földrészlet megosztásához szükséges teljes
költségfedezet a rendelkezésre állása esetén kerülhet sor.
A költségek megelõzését vállaló kérelmezõk részére a körzeti
földhivatal számlát állít ki, amely alapbizonylata az állam által
történõ visszafizetésnek. A megelõlegezett költséget a következõ évben
a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal téríti vissza
Szabóné Tánczos Valériahivatalvezetõ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fölhivatal