Közlemény

Az Országos Környezetvédelmi. Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) 2007. augusztus 8-án kelt, 14/2595/53/2007. számú határozatával a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 30.) által benyújtott, az M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek közötti szakaszára vonatkozó, elõzetes vizsgálati dokumentációt elfogadta, egyúttal elõírta az I. (Z-K-P) továbbá a „Z" nyomvonalváltozatok vonatkozásában a környezeti hatástanulmány benyújtását környezetvédelmi engedélyezés céljából. A környezeti hatástanulmányt a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6. számú mellékletében elõírt tartalommal kell elkészíteni, különös tekintettel a 7. számú mellékletben részletezett hatásterület meghatározásra.
A határozatba az érintettek a Fõfelügyelõség ügyfélszolgálatán (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) ügyfélfogadási idõben (Hétfõ: 12:00-17:00, Kedd-Csütörtök: 9:00-15:00, Péntek: 8:00-12:00), valamint az érintett települések jegyzõinél tekinthetnek be.
-Horváthné dr Antal Márta--fõosztályvezetõ-