Tüdõszûrés

Értesítjük Fegyvernek Nagyközség lakosságát, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Tüdõgondozó Intézete a fertõzõ betegségek és járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998.(VI.03.) NM rendelet 19. §-a alapján 2007. augusztus 21 és szeptember 6. között a Mûvelõdési Házban idõszakos tüdõszûrõ vizsgálatot tart, 14 éves kortól a végsõ korhatárig.Szûrési idõ naponta:


  • HÉTFÕ  1200 - 1700

  • KEDD    800 - 1300

  • SZERDA 1200 - 1700

  • CSÜTÖRTÖK   800 - 1300

  • PÉNTEK   800 - 1300

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézete 885-3/2007. számú határozatával ismét elrendelte a 30 éves és ennél idõsebb lakosok kötelezõ szûrését.Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy amennyiben a szûrésen nem jelenik meg és elmaradását nem igazolja, úgy a 18/1998. (VI.03.) NM rendelet értelmében szabálysértést követ el, és az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII.28.) Kormányrendelet 102. §. (1) bekezdés a./ pontja alapján 60.000.- Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.Az állampolgárok névre szóló értesítést nem kapnak.
Fontos tudnivalók:

  • TAJ kártya nélkül a szûrés elvégzésére nincs lehetõség.

  • Személyazonosító igazolványt és a TAJ számot tartalmazó betegkártyát vigye magával.

  • Kérjük, hogy azok a lakosok is jelenjenek meg a szûrõvizsgálaton, akik távol dolgoznak.

  • A szûrõvizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton IGAZOLTAN részt vettek, illetõleg a tüdõgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.

  • Akiknek hozzátartozójuk meghalt, fekvõbeteg, járóképtelen, terhes, kórházban van, külföldön vagy ideiglenesen távol tartózkodik, köteles azt a szûrés helyén bejelenteni, illetve igazolni.