Utcanév változás kezdeményezésérõl

Árpádházi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója alkalmából Seregély István egri érsek levélben kérte, hogy a települések vizsgálják meg a lehetõségét „Szent Erzsébet” utca elnevezésének. Az 1990-es évek elején már volt egy kezdeményezés településünkön a Felszabadulás út nevének „Erzsébet út”-ra történõ megváltozatására, de ez nem járt eredménnyel.A Képviselõtestület 25/1992.(VIII.27.) sz. rendelete a közterületek és külterületi földrészletek, külterületi utak elnevezésérõl, házszámozásról rendelkezik. Eszerint közterület elnevezésére javaslatot tehetnek lakosok, helyi gazdasági szervezetek, önkormányzati képviselõk.
A Képviselõtestület 152/2007.(VI.28.) sz. határozatában elrendelte a „Felszabadulás út” „Szent Erzsébet út”-ra történõ elnevezésének kezdeményezését és ennek a Hírmondóban való közzétételét. 2007. október 31-ig várjuk a Tisztelt Lakosok véleményét, hogy támogatnák-e vagy sem ezt a kezdeményezést.
Néhány tudnivaló a névváltozással kapcsolatban:


  • A Felszabadulás út nevének változásáról döntés után a Polgármesteri Hivatalból kapnak értesítést az utca lakói, hogy a lakcímet igazoló kártyájukat adják le. Akiknek még régi típusú igazolványban szerepel a lakcímük, azoknak abból írjuk ki a régit, és õk új lakcímet igazoló kártyát kapnak. A lakcímkártya cseréje  ingyenes és hivatalból történik!

  • Akik forgalmi engedéllyel rendelkeznek, azok a Polgármesteri Hivataltól kikért igazolással tudják ingyenesen  a Törökszentmiklósi  Okmányirodában  kicseréltetni az új címre szóló engedélyüket. Ezt személyesen kell intézniük az érintetteknek!

  • A vállalkozások, társaságok kérjenek igazolást a Hivataltól az utca nevének változtatásáról mert csak így fogja ingyenesen  a Cégbíróság módosítani az engedélyüket.Ezt személyesen kell intézniük az érintetteknek!

  • Vízmû, E-ON, TIGÁZ szerzõdések módosítását a Polgármesteri Hivatal intézi.

  • Egyéb szerzõdések pl.: Bankok, Biztosítók, Nyugdíjpénztárak, Munkahelyek utcanév változás bejelentése a lakosság feladata.