Fegyvernek Város csapadékvíz elvezető hálózat építésének II. üteme - TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00013

PROJEKTISMERTETŐ

FEGYVERNEK VÁROSÁBAN A CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉPÍTÉSÉNEK II. ÜTEME

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
A PROJEKT CÍME: FEGYVERNEK VÁROS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE II. ÜTEM
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00013
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 299 961 600 FT
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2023.03.31
.

A településen jelenleg egy összehangolt és az egész városban kiépített vízelvezető árokrendszer üzemel, de ennek a rendszernek az állapota jelentősen leromlott az évek során. A projekt keretében megjelölt célterületen található árkok és csatornák javarészeállapotukat tekintve nemmegfelelőek, illetve kisméretű burkolóelemekkel vannak ellátva, továbbá a magassági vonalvezetésük sem megfelelő, valamint a vízszállító keresztmetszetük csak helyenként éri el az előírt méreteket. Ennek köszönhetően a meglévő csőátereszek átmérője változó, nagy részük eliszapolódott, vagy összetört így nem tudja biztosítani maradéktalanul a vízelvezető funkciót.

Összességében elmondható, hogy tekintettel az időjárási viszonyokra, egy nagyobb mennyiségű eső esetében a jelenlegi árokrendszer nem képes elvezetni a lehulló vízmennyiséget a befogadóba, sokszor a mélyebben fekvő területekről ideiglenes szivattyúállások segítségével juttatható el a víz a befogadóba.

Sajnálatos módon olyan méreteket ölt a probléma, hogy a felgyülemlett víz a település több utcájában rendkívüli anyagi károkat okoz, amely a fejlesztés megvalósításával mérsékelhető, illetve teljesen megszüntethető lesz.

Jelenleg is több csatorna van, melyek a városhoz tartozó csatornákba vezetik a csapadék- és belvizeket, azonban olyan árkok is épültek, melyek részben a kapubejárók alatti átvezetések hiánya, részben eredetileg is levezetés nélküli szikkasztóárokként épülve csak szikkasztó funkcióval rendelkeznek.A meglévő árkok műszaki állapotukat tekintve nem elégítik ki a mai kor igényeit, a magassági vonalvezetésük sem megfelelő, valamint a vízszállító keresztmetszetük is csak néhány helyen éri el a kívánt méretet, ezáltal nem képesek teljeskörűen elvezetni a káros vizeket a befogadóba. A problémák kezelésére a csapadékvíz elvezető árkok folyamatos karbantartását végzi az önkormányzat, illetve különböző ideiglenes megoldásokat alkalmaznak a vízfelesleg elszállítására.
A projekt keretein belül létrehozni kívánt belvízcsatornákbana projektgazda az Szent Erzsébet út, Hársfa út, valamint a Petőfi Sándor út által határolt területcsapadékvíz elvezetésiproblémáinak megszüntetését hivatott megoldani. A fent említett utcák, mintegy 57,4 ha vízgyűjtő területet fednek le a településen.

Kiépítésre kerül az a csatornahálózat, ami a vízgyűjtő területről lefolyó vizeket a tározó környezetében összegyűjti és rendezetten bevezeti a tározóba.A jelenleg megtervezésre kerülő településrészek csapadékvíz elvezető csatornák rendszerei nem képesek feladatukat ellátni, vagyis a lehulló, összegyülekező csapadékvizet elvezetni az utcákról, és fogadni a telkekről kivezetett felszíni vizeket.

A csapadékvíz csatornák rekonstrukciója során meg kell oldani, meg kell szüntetni a fenti hiányosságokat, azt kell elérni, hogy a vízrendezés végrehajtásával a belterületi vízi létesítmények olyan állapotba kerüljenek, hogy azok vízkárt, elöntést ne okozzanak a belterület magán, közösségi, és állami létesítményeiben.

A tervezett beruházás általános célja a víz okozta károk megelőzése és a víz nyújtotta előnyök kiaknázása. A települési, belterületi vízrendezésnél az ember szempontjából egészségesebb környezet kialakítása, az élet-  és a lakhatási körülmények javítása a fő cél.  A fejlesztés eredményeként a tervek alapján Fegyvernek településen közel 2439 fm belvízcsatorna épül meg.