Forgalomba helyezési eljárás megindításáról és helyszíni szemlérõl

Észak-alföldi Regionális Igazgatósága KA/223/21/2007. SZ. HIRDETMÉNY forgalomba helyezési eljárás megindításáról és helyszíni szemlérõlA közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi 1. törvény 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelõen, a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket) 29. § (6) és (7) bekezdései alapján értesítem az érintett ügyfeleket, hogy hatóságomnál az alábbi közigazgatási hatósági eljárás indult: Ügy tárgya:

4. sz. fõút 120+745 - 126+160 km sz. szelvények közötti szakaszának négy forgalmi sávra történõ átépítés, forgalomba helyezése.

Iktatási száma:

KA/223/20/2007.

Építtetõ megnevezése:

Magyar Közút Kht. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága 5000 Szolnok, Petõfi u. 7-11.

Az eljárás megindításának napja:

2007. június 20.

Ügyintézési határidõ:

60 nap (melybe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében részletezett eljárási cselekmények)

A létesítmény ismertetése:

4 sz. fõút Törökszentmiklós és Fegyvernek
települések közötti szakasz négynyomúsítása, 3 db közúti csomópont és
kerékpárutak forgalombahelyezése.

Érintett hatásterület:

A tervezési szakaszon lévõ azon ingatlanok,
melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint,
melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek
kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik
Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak esetében a
hatásvizsgálattal érintett terület.

A forgalomba helyezési eljárás alapjául PLANING Tervezõ és Vállalkozó Kft. (1115
Budapest, Tallér u. 6.) P/344, P/390, P/402, számú engedélyezési tervdokumentációja
szolgál.
Az ügy iratai, illetõleg a létesítmény tervdokumentációja az érintett
ügyfelek részére a Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális
Igazgatóságán, (5000 Szolnok, Indóház u. 8.) az ügyintézõnél hivatali
ügyfélfogadási idõben - elõzetesen egyeztetett idõpontban -, valamint a
helyszíni szemlén megtekinthetõk.
Ügyintézõ neve:    Dr. Herczeg Gyuláné
Hivatali elérhetõsége:    Tel.:56/422-603 Email: herezeg.gyulane@nkh.gov.hu
Az érintett hatásterületen lévõ ingatlanok tulajdonosai, illetõleg
ingatlan-nyilvántarásba bejegyzett jogszerû használói az eljárás során
írásban, vagy szóban nyilatkozatot tehetnek.A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 29/B. § (1) bekezdése
alapján a hatósági eljárás elektronikus úton nem intézhetõ.
Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás a www.nkh.hu honlapon található.
Értesítem az érintett ügyfeleket, hogy a forgalomba helyezési eljárás
keretében, azz utak építésének, forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezésérõl szóló, többször módosított 15/2000.
(XI. 16.) KöViM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján2007. JÚLIUS 25-ÉN 10.00 ÓRAKORhelyszíni szemlét tartok.
A szemle helyszíne:

4. sz. fõút 122+550 km szelvény Fegyvernek-Surjány Kõrisfa u.csp. parkoló

A szemlével kapcsolatban a következõ tájékoztatást adom:

  • Az értesítetteknek a helyszíni szemlén való megjelenése a Ket. 49.
    §-a alapján nem kötelezõ. Távolmaradásuk a szemle megtartását nem
    akadályozza.
  • Észrevételeiket a szemle elõtt írásban, a szemle alkalmával szóban, illetõleg írásban elõadhatják.

Kifüggesztés napja:    2007.07.18