Bursa Hungarica 2024

A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdette 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázatot hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, melyhez 123/2023.(IX.28.) sz. határozatával Fegyvernek Város Önkormányzata is csatlakozott.

A pályázat beadásához a pályázó tanuló/hallgató részéről regisztráció szükséges a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer), melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak személyesen vagy postai úton. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel és a honlapról kinyomtatott és kitöltött adatlapokkal együtt érvényes.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi szabályozásáról szóló 16/2021.(VIII.30.) önkormányzati rendelete szabályozza a jogosultság feltételeit.
A pályázatról a Fegyverneken lakóhellyel rendelkezők a polgármesteri hivatal 7. sz. irodájában kaphatnak felvilágosítást. Telefonon az 56/556-021-es számon lehet érdeklődni.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:

2023. november 7. (kedd) 16.00 óra.

A Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati felhívással kapcsolatos részletes és további információ letölthető a következő internetes oldalakról.

https://emet.gov.hu/bursa-2024-a-felhivas-palyazok-reszere/
https://emet.gov.hu/bursa-2024-b-felhivas-palyazok-reszere/

-Tatár László-
-polgármester-