Elkészültek a Kistérségi Cselekvési Tervek

Az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM)
közremûködésével az ország összes
kistérségében elkészítették
a Kistérségi Cselekvési Terveket.

Az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium kiemelt
feladatának tekinti, hogy a kistérségek a
fejlesztési projektjeikhez az Új Magyarország
Fejlesztési Terv operatív programjaiból elegendõ
forráshoz jussanak. Dr. Lamperth Mónika ennek érdekében
elsõ lépésként felkérte a többcélú
kistérségi társulások elnökeit, hogy
készítsék el kistérségük
cselevési tervét.

2007. június 20-ig
az ország valamennyi kistérségében
elkészültek a tervek, valamint a kistérségek
által támogatni javasolt projektek listái. A
listákon szereplõ projekteket az ÖTM szakemberei
megvizsgálták, és a napokban beazonosítják,
hogy az egyes fejlesztések mely operatív programból
finanszírozhatók.

Dr. Lamperth Mónika
rendelkezése szerint a beazonosított projekteket Dr.
Szaló Péter szakállamtitkár megküldi
az operatív program irányító hatóságainak
annak érdekében, hogy a jelenlegi és jövõbeni
akciótervek elkészítésekor a kistérségi
társulások által támogatott projekteket,
illetve azok forrásigényét vegyék
figyelembe.

ÖNKORMÁNYZATI
ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Sajtó- és
Kommunikációs Fõosztály