Bursa Hungarica 2023

A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdette 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázatot hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, melyhez 141/2022.(IX.29.) sz. határozatával Fegyvernek Város Önkormányzata is csatlakozott.
A pályázat beadásához a pályázó tanuló/hallgató részéről regisztráció szükséges a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer), melynek elérése:
 
 
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak személyesen vagy postai úton. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel és a honlapról kinyomtatott és kitöltött adatlapokkal együtt érvényes.
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi szabályozásáról szóló 16/2021.(VIII.30.) önkormányzati rendelete szabályozza a jogosultság feltételeit.
 
A pályázatról a Fegyverneken lakóhellyel rendelkezők a polgármesteri hivatal 7. sz. irodájában kaphatnak felvilágosítást. Telefonon az 56/556-021-es számon lehet érdeklődni.
 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 
 
2022. november 3. (csütörtök) 16.00 óra.
 
A Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati felhívással kapcsolatos részletes és további információ letölthető a  https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-felhivasok/bursa-hungarica/ internetes oldalról. 
 
-Tatár László-
-polgármester-