APEH-tájékoztató

Bõvül
a START-program2007.
július 1-jétõl bõvül a Start-kártyára
jogosultak köre.
Megjelenik a Start Extra, valamint a Start Plusz kártya is. Ki
igényelheti, és milyen kedvezményre jogosítanak
az új típusú kártyák?
Start
Extra kártya kiváltására
jogosultak az ötven év felettiek vagy életkorra
tekintet nélkül a legfeljebb alapfokú végzettségû
személyek, ha tartósan regisztrált
álláskeresõnek minõsülnek. Az a magánszemély
számít tartósan regisztráltnak, aki a
kártya igénylése elõtti tizenhat hónapból
legalább egy évig volt regisztrált álláskeresõ.
A pályakezdõk akkor számítanak regisztráltnak,
ha a kártyaigénylés elõtti nyolc hónapból
legalább félévnyi volt a regisztrációjuk.
Munkáltatót megilletõ kedvezmény –
amennyiben ilyen kártyával rendelkezõt foglalkoztat -,
hogy két évig mentesül a tételes
egészségügyi hozzájárulás
megfizetése alól. További kedvezmény,
hogy a foglalkoztatónak az elsõ évben egyáltalán
nem kell megfizetnie a munkáltatót terhelõ (munkaadói
és társadalombiztosítási) járulékokat
sem. A második évben pedig a foglalkoztatót a
bruttó munkabér után 15%-os járulékfizetési
kötelezettség terheli, az általános
szabályok szerint a munkáltató által
fizetendõ járulékok együttes összege
helyett.

Start
Plusz kártyát igényelhetnek azok a
kismamák, akik a gyes, gyed, gyermeknevelési támogatás,
valamint az ápolási díj folyósításának
megszûnése után vissza akarnak térni a
munkaerõpiacra. Ezen felül az is jogosult rá, aki gyes
mellett kíván munkát vállalni. A
munkáltatónak a Start Plusz kártyával
rendelkezõ dolgozók után sem kell majd tételes
egészségügyi hozzájárulást
fizetni. A munkáltatóknak a bruttó munkabér
után az elsõ évben mindössze 15%-os, a második
évben pedig 25%-os járulékfizetési
kötelezettségük keletkezik, amely lényegesen
kedvezõbb az általános járulékmértékekhez
képest.

A
Start Extra és Plusz kártya tulajdonosai egységesen
a minimálbér kétszereséig terjedõ
kereset esetén vehetik igénybe a kedvezményt.
Mindkét új kártyát 2007. július
1-jét követõen, az illetékes APEH
igazgatóságnál lehet igényelni az arra
rendszeresített nyomtatvány kitöltésével.

További
információk az APEH internetes honlapján
(www.apeh.hu)
találhatók, illetve a 06-40-42-42-42-es telefonszámon
kérhetõk.

APEH
Észak-alföldi Regionális Igazgatósága