SAJTÓKÖZLEMÉNY

2022. JÚNIUS 30.

TÁJÉKOZTATÓ A„FEGYVERNEKI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GONDOZÁSI KÖZPONT ÁTALAKÍTÁSA” C. PROJEKT BEFEJEZÉSÉRŐL

Fegyvernek Város Önkormányzata a TOP-4.2.1-15 – Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című konstrukció keretében nyert 120 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósította mega Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálatának (elsősorban a magasabb szükségletű célcsoport tagok számára nyújtott szolgáltatás) fejlesztését.

 

A projekt kapcsolódik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kiemelt céljához, a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosításához, kiemelten a család- és gyermekjóléti alapszolgáltatás területén, megteremtve ezáltal a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételit. Az intézkedés eredményeképpen kiegyenlítődnek, illetve javulnak a területi különbségek. Cél a közszolgáltatások elérhetővé tétele, illetve a már működő ellátások infrastruktúrájának fejlesztése, a nyújtott közszolgáltatások minőségi javításával.

A projekt keretében az alábbi fentebb megnevezett törvényben nevesített szolgáltatás került fejlesztésre:

 • család- és gyermekjóléti szolgálat.

A projekt keretében az alábbi önállóan támogatható tevékenység került megvalósításra:

A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése:

 • átalakítás: az épület bruttó alapterülete: 366,40 m2; épület nettó alapterülete: 276,33 m2.

B) Eszközbeszerzés:

 • eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az IKT-hez kapcsolódó eszközöket is),
 • járműbeszerzés (kisbusz beszerzése).

A projekt keretében önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül az alábbiak kerültek megvalósításra:

 • a megvalósuló tevékenységek részeként családbarát funkciók elhelyezése, kialakítása (pl.: játszósarok),
 • a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése – parkoló kijelölése (felfestés),
 • megújuló energiaforrások alkalmazása – napelem telepítése.

A projekt keretében az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül az alábbiak kerültek megvalósításra:

 • Akadálymentesítés – projektarányos akadálymentesítés,
 • Azbeszt mentesítése,
 • Energiahatékonysági intézkedések – DD kategória elérése,
 • Nyilvánosság biztosítása a projekt keretében a Széchenyi 2020 arculati útmutatóban foglaltaknak megfelelően történt meg.

A projektről további információ a www.fegyvernek.hu oldalon olvasható