Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Tisztelt Ügyfeleink!
A veszélyhelyzetre tekintettel, külön döntés nélkül, a vonatkozó Kormányrendelet erejénél fogva meghosszabbodott jogosultságokkal kapcsolatban tájékoztatom az érintetteket, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdés értelmében a 2020. november 4-e és a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap között lejáró jogosultság időtartama és hatálya a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig hosszabbodik meg.
 
Ennek értelmében, amennyiben a veszélyhelyzet utolsó napja 2022. május 31. marad és a támogatás 2022. június 30-át megelőzően járna le, a támogatás tovább fog hosszabbodni 2022.július 31-ig. 
 
Fentiekre tekintettel felhívom a figyelmet, hogy a jogosultság ismételt megállapítása érdekében ezen támogatások meghosszabbítására a veszélyhelyzet megszüntetését követő két hónapon belül van lehetőség! 2022. július 31-ig új kérelmet kell benyújtaniuk.
 
A határidő elmulasztása nem akadálya a kérelem benyújtásának, de megszakítja a jogosultság folyamatosságát.
 
Kérem vegyék figyelembe, hogy az augusztusi egyszeri pénzbeli támogatásra való jogosultsághoz szükséges az, hogy 2022. augusztus 1-én a gyermeknek legyen megállapított támogatása.
 
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal-