Víziközmű-szolgáltatás

Tisztelt Lakosok!
 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Fegyvernek településen összesen 2804 fogyasztási helyen szolgáltat ivóvizet.
 
A fogyasztók, az Önkormányzat és a TRV közös érdeke, hogy a szolgáltatás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő minőségű és folyamatos legyen, a közműfejlesztés és az új fogyasztók bekapcsolása akadálymentes legyen, melyet a TRV a törvényben garantált díjbevételekből tud megvalósítani.
 
Fegyvernek településen jelenleg 97 felhasználási helyen a felhalmozott hátralék meghaladta a 100.000 forintot, amelynek kezelése plusz feladatokat ró a TRV-re, erőforrásokat von el a szolgáltatásnyújtási tevékenységektől és esetenként veszélyezteti a közműfejlesztési feladatok ellátását is.
 
Kérjük az Önkormányzatot, hogy támogassa a munkánkat azzal is, hogy saját kommunikációs csatornáin is felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy késedelmes fizetés esetén a szolgáltató jogosult* a víziközmű-szolgáltatást korlátozni vagy felfüggeszteni, a nem lakossági felhasználók esetében pedig a közszolgáltatási szerződést felmondani, a követeléseket jogi úton érvényesíteni, amelynek költségei az adóst terhelik.
 
Közös érdekünk, hogy a korlátozásokat, felmondásokat, jogi eljárásokat elkerüljük.
 
A hátralékok megoszlása és a további együttműködés kereteinek tisztázása érdekében kérem keressék kollégámat a koveteleskezeles@trvzrt.hu e-mail címen.
 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Értékesítési Osztály
Számlázási és behajtási csoport