Mezõgazdasági vízszolgáltatás

 A Fegyverneki Vízmû részérõl tájékoztatjuk a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a 2007. évi mezõgazdasági vízszolgáltatással kapcsolatban


  • 2007. április 26-án (csütörtök) 1000 órakor

megbeszélést tartunk a Polgármesteri Hivatal 15. sz. (házasságkötõ) termében, melyre tisztelettel meghívunk minden érintettet. A megbeszélést követõen lehetõség adódik az öntözési szerzõdések megkötésére is.
- Fegyverneki Vízmû -