Bursa Hungarica 2022

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdette 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, melyhez 178/2021.(IX.07.) sz. határozatával Fegyvernek Város Önkormányzata is csatlakozott.

A pályázat beadásához a pályázó tanuló/hallgató részéről regisztráció szükséges a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer), melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak személyesen vagy postai úton. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel és a honlapról kinyomtatott és kitöltött adatlapokkal együtt érvényes.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi szabályozásáról szóló 16/2021.(VIII.30.) önkormányzati rendelete szabályozza a jogosultság feltételeit.
A pályázatról a Fegyverneken lakóhellyel rendelkezők a polgármesteri hivatal 5. sz. irodájában kaphatnak felvilágosítást. Telefonon az 56/556-021-es számon lehet érdeklődni.
 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5. (péntek) 16.00 óra.

A Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. pályázati felhívással kapcsolatos részletes és további információ letölthető a https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/programok/aktualis-programok/bursa-hungarica/
internetes oldalról.
 

-Tatár László-
-polgármester-