Tájékoztatjuk az ebtartókat...

Tájékoztatás!

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy 2021-től az állattartási szabályok megszegéséért kiszabható büntetések összege jelentősen megemelkedett. A kutyatartásra vonatkozó főbb szabályok az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben (a továbbiakban: Ávt.), valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendeletben kerültek meghatározásra a jogalkotó által.
 
A fenti jogszabályok alapján az ebtartársra vonatkozó főbb szabályok a következők:
 • Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
 • Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezésről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
 • A szabadon tartott állatok számára – azok természetes viselkedését is figyelembe véve – biztosítani kell olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, valamint az időjárás káros hatásaival és egészségére ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak.
 • Az állaton minden olyan beavatkozást el kell végezni, amelynek elmulasztása az állat fájdalmát, szenvedését idézi elő, az állatnak sérülést okoz, vagy az állat károsodásához vezet.
 • Az állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni:
  • kistestű ebet 10 m2-nél kisebb területen,
  • közepes testű ebet 15 m2 kisebb területen,
  • nagytestű ebet 20 m2 kisebb területen, tilos tartósan tartani.
 • Csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani.
 • Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát.
 • Belterületi közterületen az ebet csak is kizárólag pórázon lehet vezetni.
 • Közterületen az eb tulajdonosának biztosítani kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
 • Az állatban félelmet keltő, erős fény- vagy hanghatással járó tevékenység, időjárási jelenségek teljes időtartama alatt, különösen az év azon szakában amikor pirotechnikai termék engedély, bejelentése nélkül is felhasználható, az állattartó köteles gondoskodni az állat félelmében történő elszökésének megakadályozásáról.
 • Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchippel) megjelölve tartható.
 • A kutya tulajdonosának évente kötelező veszettség elleni védőoltást a kutyának beadatni, valamint az ebet transzponderrel megjelöltetni.
Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírásait megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.
Az Ávt. az állatvédelmi bírság alapösszegét a korábbi 15.000 Ft helyett 75.000 Ft-ra emelte. A 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet szerint a különféle cselekmények esetére előírt, kötelezően alkalmazandó szorzószámok eredménye határozza meg a kiszabható bírság végösszegét.
 
Példa a fentiek alapján: ha valaki az eb szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott egyéb más körülmény hiányában, 6-os szorzószámot kell alkalmazni, így a bírság mértéke 6×75.000 Ft, azaz 450.000 Ft. Azonban, ha valaki az eb kiszökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott (szorzószám: 6), majd ezt követően megállapításra kerül az is, hogy az eb számára az előírt férőhely igényt sem teljesítette, mozgását a megengedettől eltérően korlátozta (szorzószám: 5) a szorzószám 6+5=11, a bírság összege 11×75.000 Ft, azaz 825.000 Ft.
 
Sajnálatos módon városunkban is egyre több gondot okoznak a kiszökő, kóbor, gazdátlan ebek, ezért kérjük, hogy a bírságolások elkerülése érdekében szíveskedjenek a tájékoztatásban foglaltak megtartására fokozott figyelmet fordítani.
 
-dr. Pető Zoltán-
-jegyző-