A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak Napja

A Köztisztviselők és Közalkalmazottiak Napját minden év július 1-jén tartják. 1992-ben ezen a napon lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény.
 
Köszönet mindazoknak, akik ügyes-bajos dolgaink intézésében segítenek eligazodni!
 
A Köztisztviselők, közalkalmazottak napja alkalmából tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntjük a magyar közigazgatásban dolgozó valamennyi munkavállalót!
A közigazgatás személyi állományát alkotó vezetők, beosztott ügyintézők, ügykezelők és fizikai dolgozók az államigazgatási szervekben, az önkormányzatok hivatalaiban látják el feladataikat, nyújtanak közösségi szolgáltatásokat.
E hivatást gyakorlókkal szemben – a magas fokú szakmai felkészültségen túlmenően – az állampolgárok részéről jogos elvárás az empátia, a türelem és a lelkiismeretesség, valamint az ügyintézés ügyfélközpontú megközelítése. 
Az elmúlt időszak társadalmi, gazdasági válságai kezelésében való közreműködésük elkötelezettségükről és szakmaszeretetükről tett tanúbizonyságot. 
 
A folyamatosan nehezedő feltételek mellett teljesített többletkötelezettségeikért köszönet, társadalmi megbecsülés illeti őket!
Magam, a képviselőtestület nevében és a lakosság nevében egy sikeres, eredményes évet kívánok minden közszolgálati kollégának!
 
Tatár László
polgármester