Állatvédelmi hatáskör változás

TÁJÉKOZTATÓ az állatvédelmi jogkörök hatályba lépő változásairól
 
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2020. január 1. hatályba lépő 6. § (4) bekezdése alapján az állatvédelmi törvényben foglaltak tekintetében a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal, megyei Kormányhivatal, valamint a járási Hivatal a kijelölt állatvédelmi hatóság.
Az 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 45/A. §-a alapján az e törvényben foglaltak végrehajtását- feladat és- hatáskörében eljárva- az állatvédelmi hatóság, és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, illetve a természetvédelmi hatóság ellenőrzi.
 
Fentiek alapján városunkban tapasztalt állattartással kapcsolatos szabályszegések esetén a bejelentést már nem a település jegyzőjénél kell megtenni, hanem a fent említett hatóságnál.
 
Fegyvernek város tekintetében az illetékes hatóság:
 
Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy út 9.
Telefon: 56/795-935
 
A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján továbbra is önkormányzati feladatok és jegyzői hatáskörben maradtak:
  • a település belterületén a kóbor állatok befogása és elhelyezése,
  • az eb egyedi veszélyessé minősítésének kezdeményezése az állatvédelmi hatóságnál,
  • háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírás végzése.
A bejelentések benyújthatók a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben:
  • hétfő: 08,00 – 16,00          
  • kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
  • szerda: 08,00 – 16,00         
  • csütörtök: 13,00 – 16,00
  • péntek: 08,00 – 12,00         
 
Postai úton: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
E-mail-ben a hivatal@fegyvernek.hu címre elküldve.
 
Az ebrendészeti feladatok körében a 2018. évben került sor az ebösszeírásra. Az adatokban bekövetkezett változások folyamatosan bejelenthetők.
 
Együttműködésüket köszönöm!
dr. Pető Zoltán jegyző