Kutak engedélyeztetése 2021. március 19-20-án

TÁJÉKOZTATÁS AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL FÚRT VAGY ÁSOTT KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSÉRŐL
 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.)28/A. § (1) bekezdés szerint a jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve vízjogi engedély szükséges
 1. a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély)
 2. a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély), és
 3. a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).
A Vgtv. 29. § (7) bekezdése alapján: „Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.” 
A törvény a házi vízigényt kielégítő és a mezőgazdasági öntözési célú fúrt kutakra egyaránt vonatkozik.
 
A jegyzői hatáskörben engedélyezett fúrt kutak eljárási díja ebben az esetben csak 11.000 Ft, ásott kutaké 6.000 Ft. (Illetéktől és járulékos költségektől mentes.)
 
A törvényi szabályozás szerint a korábban engedély nélkül létesített fúrt és ásott kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni 2023. év végéig. Ezen határidőt követően a hatóságoknak lehetőségük nyílik az illegális kutak tulajdonosai részére bírságot kiszabni. Mentesül az a magánfelhasználó kúttulajdonos a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól, aki 2023. december 31-ig kérelmezi az engedély nélkül épült és/vagy üzemeltetett kútjának fennmaradási/üzemeltetési bejelentését, regisztrálását.
 
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút (fúrt, ásott, vert) létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
 • a kút helye nem érint: vízbázist, távlati vízbázist, illetve ezek belső-, vagy külső védőidomát, védőterületét
 • nem érint karszt- vagy rétegvizet, kizárólag talajvíz vízkészlet felhasználásával üzemel
 • legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétel esetén
 • házi- vagy háztartási vízigény kielégítésére használják
 • nem gazdasági célú a vízfelhasználás 
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
Csak azok a kutak engedélyezése tartozik jegyzői hatáskörbe, melynek talpmélysége – a KÖTIVIZIG-el történt egyeztetés alapján - nem haladja meg a 35 métert. Egyéb esetben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az engedélyező hatóság.
 
Önkormányzatunk segítséget kíván nyújtani az érintett lakosok részére, hogy egy erre szakosodott cég a vízjogi kútengedélyek terén az egész település számára vállalná a kutak fennmaradásához szükséges dokumentáció összeállítását.
 
Előnyei:
 • megbízható szakemberek látják el a feladatot, nem kell egyénenként megkeresni a megfelelő vállalkozót, 
 • nagyságrenddel olcsóbb így, hogy a törvényben megjelölt határidő még messze van, és a település lakosságának a cég ajánlata segítséget jelentene, mert a kúttulajdonosok egyszerűen, kényelmesen és elérhető áron juthatnának hozzá a kútengedélyekhez.
 
Kérjük az érintetteket, hogy amennyiben igénybe kívánják venni a szakértő cég szolgáltatását - továbbá az engedélyezéssel kapcsolatos kérdéseiket -, írásban jelezzék Schultz Ferencné részére. Elérhetőség: tel: 56/556-012, e-mail: kutengedelyezes@fegyvernek.hu
 
A kutak felmérésének várható időpontja: 2021. március 19-20-án! Igényüket kérjük 2021. március 12-ig kérjük emailben jelezzék!
 
Letölthető tájékoztató: Melléklet