SAJTÓKÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ AZ,,EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGVALÓSÍTÁSA A FENNTARTHATÓKÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN” C. PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL

2020. 07.07.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÁJÉKOZTATÓ AZ,,EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGVALÓSÍTÁSA A FENNTARTHATÓKÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN” C. PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL
 
A projekt keretében az alábbi infrastrukturális fejlesztések valósultak meg:
 
Fegyvernek:
A 3216. jelű út szelvényei szerint visszafelé haladva a 4. számú főút irányába elsőként a Béke utcánál 2 db autóbuszmegálló öböl és 2 db felépítmény építése a meglévő öblök és felépítmények bontásával, valamint kerékpártároló építése; a városközpontban a piacnál 2 db autóbuszmegálló öböl és 2 db felépítmény, az orvosi rendelőnél pedig 2 db autóbuszmegálló öböl és 1 db felépítmény építése a meglévő öblök és felépítmények bontásával, valamint kerékpártárolók építése készült el. A város központi részén további 19 db (három csoportban elhelyezett) közúttal párhuzamos vagy arra merőleges személygépkocsi parkoló építése készült el térkő burkolattal. A Móra Ferenc Általános Iskolánál 2 db autóbuszmegálló öböl és 2 db felépítmény építése a meglévő öböl és 2 db felépítmény bontásával, valamint kerékpártároló építésével együtt valósult meg. A 3216 jelű út mindkét oldalán a 0+255 és a 4+080 km szelvények között kerékpársáv felfestése és kerékpáros táblák elhelyezése készült el, míg a 4. számú főút 128-as km szelvényében található buszmegálló pár megszüntetésre került és áthelyezése került a 3216. számú út 0+200-as km szelvényében épülő buszfordulóba. A 4. számú főút 126 és 127-es km szelvényeiben található buszmegállópárok felépítményeinek cseréje is megvalósult.
 
Kétpó:
Október 6. u. 1-3 sz. előtt a 4632 sz. közút 3+744 és 3+780 km szelvényei között a meglévő, jobboldali folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl került megépítésre, új, korszerű váróhelyiséggel;a bal oldalon maradt a folyópályás buszmegálló. A Kossuth L. u. 10-12 előtt a 4632 sz. közút 3+273 és 3+329 km szelvényei között meglévő, baloldali folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl került megépítésre, a jobboldalon maradt a folyópályás buszmegálló. A Felszabadulás úton 1 db forgalomlassító fekvőrendőr került megépítése. A Kétpó belterület 170 hrsz-on (Kultúrház) és a Kétpó belterület 199 hrsz-on (Almásy tér) kerékpártárolók kialakítása alépítménnyel és felépítménnyel együtt lett elkészítve.
 
Kuncsorba:
A Dózsa György u. 39-41. előtt a 4204. számú közút 5+050 és 5+109 km szelvényei között a meglévő, folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl került megépítésreúj, korszerű váróhelyiséggel.A szelvényezés szerinti jobb oldalon 1 db mozgáskorlátozottak részére kijelölt és 2 db normál parkolásra kijelölt parkolóhely, valamint kerékpártároló épült. A Dózsa György. u. jobb oldal, 66. sz. előtt a 4204. számú közút 6+130 és 6+186 km szelvényei között meglévő, folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl került megépítésre. A József Attila u. – Dózsa György u. csomópontjában új, szilárd burkolatú parkoló került kialakításra, melyen 6 db gépjármű tud várakozni.
 
Kunhegyes:
A 3221. jelű út 0+844 és 0+903 km szelvényei között a meglévő, folyópályás autóbuszmegálló helyett autóbuszöböl került megépítésre. Mindkét buszöböl esetében új, korszerű várós helyiség került kialakításra. A 3217. jelű út 1+288 és 1+375 km szelvényei között a meglévő 2 db autóbuszöböl felújításra került és új korszerű, modern buszváró helyiségek kerültek kialakításra.
 
Nagyiván:
A 3402. jelű út 9+755 – 9+854 km szelvények között a meglévő állami közút burkolata mellett 1 buszöböl pár került elhelyezésre egy darab buszváró helyiséggel, amely a szelvényezés szerinti bal oldalon kapott helyet. A Polgármesteri Hivatal előtt 5 db normál, a más forrásból már megépült orvosi rendelő előtt 1 db mozgáskorlátozott és 3 db normál, a meglévő óvoda előtt 1 db mozgáskorlátozott és 2 db normál, a Polgármesteri Hivatal udvarán pedig 4 db normál parkoló került kialakításra. A 3402. jelű út10+008 – 10+057 km szelvények közötti szakaszon 1 db mozgáskorlátozott és 5 db normál parkoló készült el.
 
Örményes:
A Felszabadulás utcában a meglévő beton burkolatú váróhelyiség a felépítménnyel együtt elbontásra került, és helyette új felépítményű váróhelyiség épült. A megépített buszperon és a meglévő járdaközött a járdakapcsolat szintén elkészült. A Felszabadulás utcában a Polgármesteri Hivatal előtt 2 db normál személygépjármű parkoló került kialakításra. A Szent István utca – Akácfa utca – Hársfa utca területén 2 db személygépkocsi parkoló és egy kerékpártároló épült meg alépítménnyel és felépítménnyel. A 4204. jelű út 12+205 és 12+261 szelvényei között a Kő u. 11. előtt autóbuszöböl építése is elkészült. A meglévő beton burkolatú váróhelyiség a felépítménnyel együtt elbontásra került és helyette új felépítményű váróhelyiség épült. A megépítendő buszperon és a meglévő járda között a járdakapcsolat szintén elkészült.
 
Tiszaigar:
Dózsa György úton új, szabvány méretűbuszöböl, szabványos méretű buszperon valamint váró helyiség épült meg. A kijelölt gyalogátkelőhely építése a 34. sz. főúton a 9+094 km szelvényben készült el. A kijelölt gyalogátkelőhely csatlakozásánál a főút mindkét oldalán a járdát meg kellett és meg is lett építve a gyalogátkelőhely, országos közút burkolatának széléig. Az épített járda így közvetlenül csatlakozik a szelvényezés szerinti jobb oldalon található meglévő járdához.
 
Tiszaszentimre:
A 22/1 és a 22/2 hrsz-úterületen 18 db személygépjármű és 1 db busz parkoló épült. A 23 hrsz-ú Sport út vagyis a 3217 jelű út 16+756 km szelvényében gyalogos átkelőhely létesült. A 633/4 hrsz-ú területen egy új kerékpártároló épült meg.
 
Tomajmonostora:
A Széchenyi u. 42-45 sz. előtt a 3217. sz. közút 9+062 km szelvényében gyalogátkelőhely építése valósult meg. A kijelölt gyalogátkelőhely csatlakozásánál a Széchenyi út páratlan számozású oldalán a járda meg lett építve a gyalogátkelőhely - országos közút burkolatának széléig. A Széchenyi út 61/a szám előtt a 3217. számú közút 8+848 km szelvényben az óvoda előtt gyalogátkelő épült. A kijelölt gyalogátkelőhely csatlakozásánál a Széchenyi út és a Petőfi út mindkét oldalán a járda építése valósult meg a gyalogátkelőhely, országos közút valamint az önkormányzati tulajdonú útburkolatának széléig. A Széchenyi úton a 3217. sz. közút 8+846 és 8+827 km szelvényei között új, szilárd burkolatú parkolókerült kialakításra, melyen 2 db gépjármű tud várakozni valamint 1 db kerékpártároló is létesült.
 
A projekt keretében szemléletformáló események megtartására is sor került:
RoadShow elem: BringaAkadémia ügyességi és közlekedésbiztonsági pálya
Interaktív kerékpárosKRESZ órák
Bringa párbaj
Bebiciklizés
 
A szemléletformálás további eszközeként egyedi, projektre szabott kerékpáros közlekedésbizonsági kiadvány, valamint a kerékpáros közlekedésre vonatkozó szabályokat is tartalmazó tájékoztató szóróanyag elkészítésére is sor került.
 
A projektről további információ a www.fegyvernek.hu oldalon olvasható.
További információ kérhető: Tatár László Polgármester 
telefon: +36/56556-010