A kivágott fák helyére újakat ültetnek

A Felszabadulás úton a Piactér és a Kudelka-ház közötti területen 14 db idõs fát vágtak-vágnak ki a napokban a Polgármesteri Hivatal munkásai.Az elmúlt idõszakok szélviharaiban sokan gondoltunk arra, hogy a házunk, autónk stb mellett álló idõs fák hogyan tudnak ellenállni az idõjárási körülményeknek, a kivágásuk után elénk táruló látvány azonban mégis fájdalmat okoz számunkra.Valószínûleg nem a kiszáradt akácfát, vagy a rothadó törzsû, haldokló gömbakácot sajnáljuk, hanem a nyárfákat, kõriseket. Bár tudjuk azt, hogy az érett nyárfák magasságához és szélfogásához képest a gyökérzete és a törzse nem elég erõs, ezért a nyír, és nyárfákat csak erdõsültségben szabad éretten lábon tartani. A kivágott kõrisfák is nagyon idõsek és balesetveszélyesek voltak már.Az idõs fák közül a kõrisek egy csendes, alig járt utcában, ahol nagy az út és a járda közötti távolság, akár maradhattak volna, hiszen kidõlésük esetén sem veszélyeztették volna ingatlanokat és a kinyúló ágaik sem akadályozták volna a forgalmat. A Felszabadulás utca ezen szakasza sajnos nem ilyen jellegû, ezért a fák kivágása különösen indokolt volt. A fûrész után és a rönkhúzás elõtt fájdalmasak a földbõl kiálló csonkok. Ez az állapot azonban csak addig tart, amíg a gyökérzet géppel történõ eltávolítása meg nem történik. Azt tartja a mondás, hogy aki egy fát vág ki, az kettõt ültessen a helyébe. Ez most is teljesül és a kivágott 14 fa helyébe a településen összesen 37 facsemete telepítésére kerül sor. A csemeték kiválasztásánál figyelembe kellett venni a szakemberek véleményeit, így csak olyan dízfák kerülnek telepítésre melyeknek a nem okoz gondot a széllökés, az ágaik nem érnek el a villanyvezetékekig, oldalágaik nem akadályozzák a közlekedõket, mégis díszítenek, javítják a település legforgalmasabb részének levegõjét. Lássuk, mit ültetnek: 11 tõ gömb juhar (acer platanoides Globosum): A korai juhar egyik fajtája, mely õshonos Magyarországon. A gömb alakon kívül elõnye még, hogy jól tûri a légszennyezést, kevéssé igényes. Kérge már fiatalon hosszanti irányban repedezik, az erõteljes fiatalkori növekedés jellemzõ rá. Sárgás virágai április végén, lombfakadás elõtt nyílnak, ezért korábban „jókori juharnak” hívták. A még alvó természetnek tavaszias hangulatot kölcsönöznek a virágba borult korai juharfák. A 16 tõ szomorú eper (morus alba pendula) díszfa: Az idõsek emlékeznek még arra, hogy Fegyverneken mennyi eperfa volt. Nem csak arra gondolok, hogy a selyemhernyók miatt mennyit ültettek, hanem arra is, hogy elõtte õshonos volt az eperfa. Fehér virágai késõbb, április végén, májusban díszítenek. A szomorú eper az eperfának egy díszváltozata, mely csüngõ koronája miatt nem okoz gondot a vezetékrengetegben. A legidõsebb, legnagyobb egyedei sem nõnek 3 méter fölé, lombszélesség sem lesz ennél nagyobb. Jól viseli a szennyezett levegõt is. 10 tõ fegyverneki fehér eper (morus alba fegyvernekiana): Orczy Antal (akinek a sírja most is látható a Csonkatornyi temetõben) az általa nemesített gömb alakú díszeperfát Fegyvernekrõl nevezte el. Ma két ilyen fa található csak a településünkön. A sûrû lombú, alacsony díszfa fajtáját õrizni Fegyvernek kötelessége. A faültetés nem csak addig tart, amíg a gyökérzetet átáztató locsolást befejezzük. Ha fiatal korukban erõsködõ, két lábon járó fiatalok kötnek beléjük, akkor nem tudnak társaink lenni az utcán, a park szélén. Vigyázzunk rájuk, hogy a két és félszer annyi facsemetének minden egyedében olyan sokáig gyönyörködhessünk, mint azokban az idõs kõrisekben, amiket most vágtak ki.