HIRDETMÉNY

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2017. (VI.26.) a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján tájékoztatom Fegyvernek város lakosságát, a civil,  érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Fegyvernek Város Önkormányzata Képviselő – testülete A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet, valamint a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján Fegyvernek város településképének védelméről szóló 5/2018 (III.26.) sz. önkormányzati rendeletét módosítja Fegyvernek, Táncsics Mihály út 185. szám alatti népi lakóház és gyűjtemény helyi védelem alá helyezése érdekében.
A településképi rendelet módosítás és azt alátámasztó értékvédelmi vizsgálat elkészült, mely Fegyvernek város honlapján a következő linkeken elérhetők.
 

A dokumentációval kapcsolatban véleményüket 2020. március 30 – 2020. április 15 között e-mailben a hivatal@fegyvernek.hu címre elküldhetik vagy Fegyvernek Város Polgármesteri Hivatalában leadhatják. Lehetőség van nyomtatott formában a dokumentáció megtekintésére előre egyeztetett időpontban a Polgármesteri Hivatalban.
A Kormány kihirdetett vészhelyzetére tekintettel lakossági fórum nem kerül megrendezésre. Kérjük, amennyiben szóbeli tájékoztatásra igényt tartanak telefonszámuk megadásával jelezzék a települési főépítésznek 2020. március 30 – 2020. április 15 között, a következő e-mail címre: kiszelovicsildiko@upcmail.hu. A főépítész telefonon minden érdeklődőt visszahív és szóbeli tájékoztatást ad.
 
Fegyvernek, 2020. március 30.
Polgármester