Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri támogatás

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy a gyermekvédelmi támogatás átvétele az alábbi időpontban lesz lehetséges:
  • 2019. novenber 21 (csütörtök) 830-1200 között
    Helye: Fegyverneki Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
A támogatást csak a jogosult veheti át, amennyiben nem tud személyesen eljönni, csak hivatalos meghatalmazással tudjuk más személynek a támogatást átadni. (2 tanú aláírása is szükséges a meghatalmazáson!) A törvényes képviselők és a nagykorúvá vált gyermekek pénzbeli támogatás átvételéhez érvényes személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal.
 
Akik a fenti időpontban nem tudják átvenni a támogatást, azt legközelebb a pótkifizetés alkalmával tehetik meg, melynek időpontjáról későbbiek folyamán tájékoztatjuk Önöket.
 
Együttműködésüket köszönjük!