FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Fegyvernek Város Önkormányzat sikerrel pályázott a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívásra.
A pályázat címe „FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”
 
 
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten. 
 
Fenti célok helyi szinten történő megvalósítása érdekében Fegyvernek Város Önkormányzat a nyertes pályázat keretén belül nyolc darab – az ASP csatlakozás feltételeinek megfelelő - számítógépes munkaállomás, egy darab központi nyomtató beszerzését, a csatlakozáskori adatállomány ASP rendszerbe történő migrációját, valamint az érintett munkavállalók képzését valósítja meg.
 
A támogatás összege 7.000.000 forint.
A támogatás mértéke 100%.
A projekt tervezett befejezése 2019. június 30.
Projekt azonosító: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00685