Tanulmányi ösztöndíj pályázat

Felhívás tanulmányi ösztöndíj pályázatra!

 

(Fegyvernek nappali tagozatos tanulóinak)

A Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány pályázatot hirdet. A pályázat célja a kiváló teljesítményű tanulók teljesítményének elismerése, teljesítményük fokozása.

 

A Pályázat kategóriái:

„A” kategória: havi támogatás diákok részére

  1. Felsőfokú intézményben tanuló diákok pályázhatnak támogatásra, akiknek a tanulmányi átlaguk elérte a 2017/2018-as tanévben a 4.5 átlagot.

  2. Gimnáziumban, szakközépiskolában tanulók pályázhatnak, akiknek tanulmányi eredménye a 2017/2018-as tanévben elérte a 4.7-es átlagot és idegen nyelvi eredménye 4-es, 5-ös.

  3. Gimnáziumban, szakközépiskolában, felsőfokú intézményben tanulók pályázhatnak támogatásra, akiknek a tanulmányi átlaguk a 2017/2018-as tanévben legalább 4.2 volt.  Valamilyen területen hosszúidő óta kiváló teljesítményt nyújtanak, és ezt igazolni tudják. Pályázatukhoz az oklevél fénymásolatát csatolni kell, melyeket magasabb szintű (nem iskolai házi) versenyeken szereztek.

  4. A 2017/2018-as tanév végén kitűnő tanulmányi eredményt elért általános iskola 8. osztályt végzett tanulói, akik az általános iskola 7. és 8. osztályát kitűnő bizonyítvánnyal zárták.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26. 

 

A pályázathoz csatolni kell a tanuló:

  • iskolai bizonyítványának másolatát

  • bankszámlaszámot (bank nevével, számlaszám tulajdonos nevével)

  • motivációs levelet

A pályázatot postai úton ajánlva, vagy személyesen lehet eljuttatni az Alapítvány székhelyére (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.), az Alapítványnak címezve.

A támogatás odaítéléséről és összegéről az alapítvány kuratóriuma dönt. A nyertes pályázók 2018. november 25-ig értesítést kapnak. 

„B” kategória: Egyszeri tanulmányi támogatás kiemelkedő teljesítményért

  1. Jutalom kimagasló eredmény eléréséért: Egyszeri juttatásban részesül azon tanuló, aki miniszteri jegyzék alapján szervezett megyei tanulmányi versenyen 1. helyezést ért el, vagy országos verseny I. II. vagy III. helyezettje volt a 2017/2018-as tanévben. A pályázathoz az eredményt igazoló okirat másolatát szükséges mellékelni.

  2. Idegen nyelvi tanulmányok és vizsgák: Jutalom felsőfokú nyelvvizsga megszerzéséért. Támogatásban részesülhet az a tanuló, aki felsőfokú nyelvvizsgát tett a 2017/2018-as tanévben.

A pályázathoz az eredményt igazoló okirat másolatát szükséges mellékelni, motivációs levelet.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26. 

 

A pályázatot postai úton ajánlva, vagy személyesen lehet eljuttatni az Alapítvány székhelyére (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.), az Alapítványnak címezve.

A támogatás odaítéléséről és összegéről az alapítvány kuratóriuma dönt. A nyertes pályázók 2018. november 25-ig értesítést kapnak. 

 

Mindkét kategóriában a pályázók szigorúan vegyék figyelembe a pályázati kiírás feltételeit.

 

-Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány-

-Kuratóriuma-