Fenntartható közlekedésfejlesztés sajtóközlemény

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÁJÉKOZTATÓ AZ„EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGVALÓSÍTÁSA A FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN” C. PROJEKTRŐL

Jelen konzorciumi projekt olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő éserősítőközlekedésfejlesztési intézkedések megvalósulását szolgálja a települések között, melyhozzájárul az élhető városi és települési környezetkialakulásához.
 
Fegyvernek, mint projektgazda mellett 8 település együttműködése és fejlesztése valósul meg a projektben: Kétpó, Kuncsorba, Kunhegyes, Nagyiván, Örményes, Tiszaigar, Tiszaszentimre és Tomajmonostora.
 
A konzorcium 9 települése közöttiközlekedési rendszer szerves egésznek tekinthető, hiszen ugyanazon tömegközlekedésiszolgáltató(Középkelet-Magyarországi Közlekedési központ Zrt.) látja el a feladatát a területen. A települések aközlekedési útvonal tekintetében egyjól körülhatárolható É-D irányú közúti kapcsolattal rendelkeznekegymással. A megépülő egységes képet mutató autóbuszöblök és autóbuszvárókezt a szinergiátkívánják erősíteni.
A projekt keretében szemléletformáló események megtartására is sor kerül (RoadShow elem BringaAkadémia ügyességi és közlekedésbiztonsági pálya; interaktív kerékpáros KRESZ órák; bringa párbaj; bebiciklizés)
A szemléletformálás további eszközeként egyedi, projektre szabott kerékpárosközlekedésbizonsági kiadvány, valamint a kerékpáros közlekedésre vonatkozó szabályokat is tartalmazó  tájékoztató szóróanyag elkészítésére is sor kerül.
Az infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódó tervdokumentációk engedélyezés alatt állnak, azok elfogadását követően kerül kiírásra a kivitelezési munkálatokat magába foglaló közbeszerzési eljárás.
 
A projekt megvalósítására a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.