Sajtóközlemény Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása

Sajtóközlemény

Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005

2018. júliusában hivatalosan is elindulhatott a Fegyvernek Várost érintő csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése.

Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. május 31. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával a település csapadékvíz-elvezetés fejlesztésének megvalósulása érdekében. A beruházás teljes összege bruttó 225.000.000 Ft, melynek 100%-a vissza nem térítendő támogatási összeg. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A kivitelezői közbeszerzés nyertes ajánlattevője a KC BAU Kft. és CZETŐ Kft. konzorciuma lett, akivel az Önkormányzat 2018. június 12-én kötött szerződést. A szerződés nettó összege 161.705.020.- Ft.
 
A projekt céljai:
 • A belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése,
 • A belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése
 • A települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.
A projekt keretében megvalósuló beavatkozások hármas célt szolgálnak:
 • Megoldani az akut elvezetési problémákat a Szent Erzsébet úton.
 • Megteremteni egy megfelelő méretű gerinccsatornát, amely a településről érkező vizek károkozás mentes levezetésére alkalmas lesz.
 • Megalapozni a kijelölt vízgyűjtőn az önkormányzat saját tevékenysége során építendő csatornák vízelvezetési lehetőségét.

A célok maradéktalan teljesülése esetén a terület csapadékvíz elvezetése az építéssel közvetlenül érintett szakaszokon megoldottnak tekinthető, míg a teljes vízgyűjtőre csak újabb építési ütemek befejezésével lehet ezt kimondani.

A célok eléréshez szükséges beavatkozások
 
Az 1-es rendszer:
 • A bevezető nyílt csatorna és a csatornán lévő torkolati műtárgy átépítése a meglévő burkolat elbontásával, a csatorna méretének bővítésével és a meglévő torkolati műtárgy méretnövelésével.
 • A tervezett zárt 1,0 méteres gerinccsatorna megépítése a vízgyűjtőn keletkező és összegyűjtésére kerülő vizek elvezetésére.
 • A meglévő 0,6 méteres zárt beton csatorna vezetőképességének helyreállítása /iszaptalanítása és tisztítása/ a becsatlakozó föld medrű árok becsatlakozásainak helyreállításával együtt.
 • A meglévő szikkasztó hálózat átépítése elvezető rendszerűvé, valamint a különálló árkok összekötése a levezetés útvonalának biztosítására. A befogadó csatorna megépítésével és a közúti alatti átvezetés megépítésével.
2-es rendszer:
 • A Szent Erzsébet utcai szakasz árkainak rekonstrukciója a kapubejárók tisztításával és az árkok vezetőképességének helyreállításával.
Érintett szakaszok:
 • Szent Erzsébet út: Fő út és a Gyóni G. úttól a 4.sz főút kereszteződéséig tartó szakaszon
 • Szent Erzsébet út: Árpád úttól a Petőfi útig tartó szakaszon
 • Szegfű út: Szent Erzsébet úttól a Büdöséri csatornáig tartó szakaszon
A kivitelezési munkálatok kezdete: 2018. július 17.
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2019. június 28.