TOP-1.4.1–15-JN1–2016-00006

2018. április 26.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÁJÉKOZTATÓ A„FEGYVERNEK ÚJTELEPI ÓVODA FELÚJÍTÁSA ÉS KORSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSE  16 FÉRŐHELLYEL”C. PROJEKTRŐL
TOP-1.4.1 – 15 - JN1 – 2016 - 00006
 
 
A projekt keretében Fegyvernek településen az óvodai és bölcsődei szolgáltatások épületének felújítására, átalakítására és bővítésére kerül sor. 
 
A tervek megvalósulásának eredményeként a bölcsőde szolgáltatását igénybe vevők számára a szakszerű, biztonságos ellátás biztosítása valósul meg, ezáltal segítve a 0-3 éves korú gyermekek szülei (25-40 éves kiemelt célcsoport) részére a munkába állás lehetőségét.              
 
Az óvoda infrastruktúrájának fejlesztésével, akadálymentes, biztonságos környezet megteremtése, energetikai átalakítás a hosszú távú fenntarthatóság miatt. 
 
Projekt megvalósítástól elvárt eredmények: 
•  Korszerű óvoda épület kialakítása, meglévő férőhelyszám (100 fő) fenntartása 
•  Korszerű bölcsőde épület 1 csoportszobával bővítve.
•  A férőhelyszám növelése: 14 fős csoportszobával. valamint a csoport bontásával az összes férőhely 10+16 fő. A férőhely növekedés összesen: 16 fő. 
•  Foglalkoztatás bővítése 2 kisgyermeknevelővel. (bölcsőde férőhelybővítés miatt) + bölcsődei dajka 
•  Felújítás során alkalmazott energiabarát módszerek alkalmazásával a működtetési költségek kb 15%-os megtakarítása, költségmegtakarítás. 
 
Műszaki-szakmai eredmények a projekt megvalósítása során:
A projekt komplex programmal fejlesztendő járásban valósul meg, ahol a HH/HHH kisgyermekek száma az országos átlag feletti, ezért a területi kiegyenlítődés kezdeti lépéseihez hozzájárul
A projekt hozzájárul a gazdasági növekedéshez, foglalkoztatás bővítéséhez 2 új munkahely létesítésével
A tervezett bővítmény nettó alapterülete 109,86 m2 lesz, mely során megvalósul a projektarányos akadálymentesítés, az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülnek.
A projekt megvalósítására a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 
 
A projektről további információ a www.fegyvernek.hu oldalon olvasható.